National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Разработка композиционных материалов на основе ударопрочного полистирола для корпусных деталей стиральных машин

Разработка композиционных материалов на основе ударопрочного полистирола для корпусных деталей стиральных машин


Tiêu đề: Разработка композиционных материалов на основе ударопрочного полистирола для корпусных деталей стиральных машин

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x