National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số phối ghép của máy vi tính Electro-60 trong các hệ đo - điều khiển trên máy gia tốc hạt

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số phối ghép của máy vi tính Electro-60 trong các hệ đo - điều khiển trên máy gia tốc hạt


Tiêu đề: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số phối ghép của máy vi tính Electro-60 trong các hệ đo - điều khiển trên máy gia tốc hạt

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x