National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tác dụng điều trị một số bệnh vùng răng miệng của cao Eupolin 12 bào chế từ lá cây cỏ Lào (Eupatorium odoratumlinn - họ astera-ceae)

Tác dụng điều trị một số bệnh vùng răng miệng của cao Eupolin 12 bào chế từ lá cây cỏ Lào (Eupatorium odoratumlinn - họ astera-ceae)


Tiêu đề: Tác dụng điều trị một số bệnh vùng răng miệng của cao Eupolin 12 bào chế từ lá cây cỏ Lào (Eupatorium odoratumlinn - họ astera-ceae)

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x