National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu các biến chứng mãn tính trong bệnh đái tháo đường

Góp phần nghiên cứu các biến chứng mãn tính trong bệnh đái tháo đường


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu các biến chứng mãn tính trong bệnh đái tháo đường

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x