National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Lai tế bào chất bằng kỹ thuật dung hợp proplast ở một số loài cây họ cà (solanaceae)

Lai tế bào chất bằng kỹ thuật dung hợp proplast ở một số loài cây họ cà (solanaceae)


Tiêu đề: Lai tế bào chất bằng kỹ thuật dung hợp proplast ở một số loài cây họ cà (solanaceae)

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x