National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Распространение волн в составной деформируемой Трубке, содержащей жидкость

Распространение волн в составной деформируемой Трубке, содержащей жидкость


Tiêu đề: Распространение волн в составной деформируемой Трубке, содержащей жидкость

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x