National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Optimizirane Rabniweto na energiă b kombiniranite furađi za pileta brojleri v zavisimost ot fazata na ugoitelniă period

Optimizirane Rabniweto na energiă b kombiniranite furađi za pileta brojleri v zavisimost ot fazata na ugoitelniă period


Tiêu đề: Optimizirane Rabniweto na energiă b kombiniranite furađi za pileta brojleri v zavisimost ot fazata na ugoitelniă period

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Optimizirane Rabniweto na energiă b kombiniranite furađi za pileta brojleri v zavisimost ot fazata na ugoitelniă period


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx