National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu chẩn đoán sớm, tiên lượng và biến đổi điện tâm đồ trong sốc Dengye xuất huyết

Góp phần nghiên cứu chẩn đoán sớm, tiên lượng và biến đổi điện tâm đồ trong sốc Dengye xuất huyết


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu chẩn đoán sớm, tiên lượng và biến đổi điện tâm đồ trong sốc Dengye xuất huyết

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x