National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Muỗi Anopheles meigen (diptera : culicidae) truyền bệnh sốt rét ở muỗi miền Trung Việt Nam (vĩ tuyến 11-16 Bắc)

Muỗi Anopheles meigen (diptera : culicidae) truyền bệnh sốt rét ở muỗi miền Trung Việt Nam (vĩ tuyến 11-16 Bắc)


Tiêu đề: Muỗi Anopheles meigen (diptera : culicidae) truyền bệnh sốt rét ở muỗi miền Trung Việt Nam (vĩ tuyến 11-16 Bắc)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x