National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định tải trọng phá hoại tính toán dùng trong thiết kế mặt đường cứng, đường ô tô và sân bay theo trạng thái phá hỏng

Xác định tải trọng phá hoại tính toán dùng trong thiết kế mặt đường cứng, đường ô tô và sân bay theo trạng thái phá hỏng


Tiêu đề: Xác định tải trọng phá hoại tính toán dùng trong thiết kế mặt đường cứng, đường ô tô và sân bay theo trạng thái phá hỏng

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x