National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Динамика и энергетика пуско - тормозныx режимов Асинxронного электропривода С К.-З. Двигателями

Динамика и энергетика пуско - тормозныx режимов Асинxронного электропривода С К.-З. Двигателями


Tiêu đề: Динамика и энергетика пуско - тормозныx режимов Асинxронного электропривода С К.-З. Двигателями

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x