National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đột biến gen pre-S của HBV và tính đa hình gen 1FNAR1 ở bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B

Nghiên cứu đột biến gen pre-S của HBV và tính đa hình gen 1FNAR1 ở bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B


Tiêu đề: Nghiên cứu đột biến gen pre-S của HBV và tính đa hình gen 1FNAR1 ở bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x