National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hiệu quả giảm đau của kết hợp gây tê màng cứng với gây mê toàn thể trong và sau phẫu thuật nội soi đại - trực tràng

Nghiên cứu hiệu quả giảm đau của kết hợp gây tê màng cứng với gây mê toàn thể trong và sau phẫu thuật nội soi đại - trực tràng


Tiêu đề: Nghiên cứu hiệu quả giảm đau của kết hợp gây tê màng cứng với gây mê toàn thể trong và sau phẫu thuật nội soi đại - trực tràng

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x