National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chẩn đoán sớm và điều trị hẹp khúc nối bể thận - niệu quản ở trẻ em bằng phẫu thuật Anderson - Hynes

Nghiên cứu chẩn đoán sớm và điều trị hẹp khúc nối bể thận - niệu quản ở trẻ em bằng phẫu thuật Anderson - Hynes


Tiêu đề: Nghiên cứu chẩn đoán sớm và điều trị hẹp khúc nối bể thận - niệu quản ở trẻ em bằng phẫu thuật Anderson - Hynes

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x