National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến

Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến


Tiêu đề: Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x