National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giá trị của điện tâm đồ trong dự đoán nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có nhồi máu cơ tim cấp

Giá trị của điện tâm đồ trong dự đoán nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có nhồi máu cơ tim cấp


Tiêu đề: Giá trị của điện tâm đồ trong dự đoán nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có nhồi máu cơ tim cấp

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x