National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Điện thế gợi vận động và gợi cảm giác thân thể trong tiên lượng phục hồi chức năng sau đột quị nhồi máu não trên lều

Điện thế gợi vận động và gợi cảm giác thân thể trong tiên lượng phục hồi chức năng sau đột quị nhồi máu não trên lều


Tiêu đề: Điện thế gợi vận động và gợi cảm giác thân thể trong tiên lượng phục hồi chức năng sau đột quị nhồi máu não trên lều

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x