National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng phối hợp Bupivacaine với Fentanyl

Nghiên cứu giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng phối hợp Bupivacaine với Fentanyl


Tiêu đề: Nghiên cứu giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng phối hợp Bupivacaine với Fentanyl

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x