National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Mô phỏng vi cấu trúc và một số tính chất vật lý của hệ AL2O3, GeO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình

Mô phỏng vi cấu trúc và một số tính chất vật lý của hệ AL2O3, GeO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình


Tiêu đề: Mô phỏng vi cấu trúc và một số tính chất vật lý của hệ AL2O3, GeO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x