National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn

Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn


Tiêu đề: Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x