National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở bò nuôi tại Dak Lak, đặc điểm phát triển của ve bò và các biện pháp phòng trị

Tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở bò nuôi tại Dak Lak, đặc điểm phát triển của ve bò và các biện pháp phòng trị


Tiêu đề: Tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở bò nuôi tại Dak Lak, đặc điểm phát triển của ve bò và các biện pháp phòng trị

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x