National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sử dụng pháo binh chi viện đánh trận then chốt tiêu diệt địch co cụm trong chiến dịch phản công

Nghiên cứu sử dụng pháo binh chi viện đánh trận then chốt tiêu diệt địch co cụm trong chiến dịch phản công


Tiêu đề: Nghiên cứu sử dụng pháo binh chi viện đánh trận then chốt tiêu diệt địch co cụm trong chiến dịch phản công

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x