National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng hoả lực pháo binh trong chiến dịch phòng ngự

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng hoả lực pháo binh trong chiến dịch phòng ngự


Tiêu đề: Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng hoả lực pháo binh trong chiến dịch phòng ngự

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x