National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu phương pháp sấy và bảo quản mực ống khô lột da

Nghiên cứu phương pháp sấy và bảo quản mực ống khô lột da


Tiêu đề: Nghiên cứu phương pháp sấy và bảo quản mực ống khô lột da

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x