National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng lực kéo ngoài miệng để điều trị kém phát triển chiều trước - sau xương hàm trên

Nghiên cứu ứng dụng lực kéo ngoài miệng để điều trị kém phát triển chiều trước - sau xương hàm trên


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng lực kéo ngoài miệng để điều trị kém phát triển chiều trước - sau xương hàm trên

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x