National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giá trị của Cyfra 21-1 và Cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát

Nghiên cứu giá trị của Cyfra 21-1 và Cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát


Tiêu đề: Nghiên cứu giá trị của Cyfra 21-1 và Cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x