National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x