National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và mối liên quan tới cấu trúc thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim

Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và mối liên quan tới cấu trúc thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim


Tiêu đề: Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và mối liên quan tới cấu trúc thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x