National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Mô hình hoá và tối ưu hoá quá trình công nghệ khử Cr6+ trong xử lý nước thải công nghiệp mạ điện

Mô hình hoá và tối ưu hoá quá trình công nghệ khử Cr6+ trong xử lý nước thải công nghiệp mạ điện


Tiêu đề: Mô hình hoá và tối ưu hoá quá trình công nghệ khử Cr6+ trong xử lý nước thải công nghiệp mạ điện

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x