National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an


Tiêu đề: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x