National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) trong dạy học các môn khoa học xã hội - nhân văn ở đại học quân sự

Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) trong dạy học các môn khoa học xã hội - nhân văn ở đại học quân sự


Tiêu đề: Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) trong dạy học các môn khoa học xã hội - nhân văn ở đại học quân sự

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x