National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Оптимизация фундамента морскиx нефтегазопромысловыx платформ с ребристыми элементами

Оптимизация фундамента морскиx нефтегазопромысловыx платформ с ребристыми элементами


Tiêu đề: Оптимизация фундамента морскиx нефтегазопромысловыx платформ с ребристыми элементами

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x