National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu động học một số chỉ số miễn dịch - sinh học giúp tiên lượng, dự đoán tái phát ung thư vòm họng thử điều trị viên M sau xạ trị

Nghiên cứu động học một số chỉ số miễn dịch - sinh học giúp tiên lượng, dự đoán tái phát ung thư vòm họng thử điều trị viên M sau xạ trị


Tiêu đề: Nghiên cứu động học một số chỉ số miễn dịch - sinh học giúp tiên lượng, dự đoán tái phát ung thư vòm họng thử điều trị viên M sau xạ trị

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x