National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tác dụng bảo vệ phóng xạ của một số chế phẩm từ nấm linh chi Ganoderma Lucidum trên chuột nhắt trắng dòng swiss

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ phóng xạ của một số chế phẩm từ nấm linh chi Ganoderma Lucidum trên chuột nhắt trắng dòng swiss


Tiêu đề: Nghiên cứu tác dụng bảo vệ phóng xạ của một số chế phẩm từ nấm linh chi Ganoderma Lucidum trên chuột nhắt trắng dòng swiss

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x