National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Điều trị lỗ tiểu thấp bằng phẫu thuật một thì dùng vạt da lưng dương vật có cuống mạch theo trục dọc

Điều trị lỗ tiểu thấp bằng phẫu thuật một thì dùng vạt da lưng dương vật có cuống mạch theo trục dọc


Tiêu đề: Điều trị lỗ tiểu thấp bằng phẫu thuật một thì dùng vạt da lưng dương vật có cuống mạch theo trục dọc

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x