National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức và công nghệ Marketing phân phối bán buôn hàng điện tử dân dụng trên thị trường các đô thị lớn ở nước ta

Tổ chức và công nghệ Marketing phân phối bán buôn hàng điện tử dân dụng trên thị trường các đô thị lớn ở nước ta


Tiêu đề: Tổ chức và công nghệ Marketing phân phối bán buôn hàng điện tử dân dụng trên thị trường các đô thị lớn ở nước ta

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x