National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp truyền insulin tĩnh mạnh liều thấp trong điều trị bệnh đái tháo đường có glucose máu tăng quá cao

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp truyền insulin tĩnh mạnh liều thấp trong điều trị bệnh đái tháo đường có glucose máu tăng quá cao


Tiêu đề: Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp truyền insulin tĩnh mạnh liều thấp trong điều trị bệnh đái tháo đường có glucose máu tăng quá cao

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp truyền insulin tĩnh mạnh liều thấp trong điều trị bệnh đái tháo đường có glucose máu tăng quá cao


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx